ติดต่อ

การสื่อสารที่ดี เป็นประเด็นสำคัญของความสัมพันธ์  เรายินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก นักเรียน ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ ผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานเข้ามาเรียนที่ปิติศึกษา  ทุกช่องทางของการติดต่อสื่อสาร เปิดกว้างเสมอไม่ว่า จะเป็น ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ หรือนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุโรงเรียนให้ความสำคัญกับทุกๆ การติดต่อ โดยตอบกลับทุกครั้ง   โปรดติดต่อเรา

 

โรงเรียนปิติศึกษา (มอนเตสซอรีโปรแกรมภาษาอังกฤษ)
377/1  หมู่ 4 ตำบลริมกก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 053-750-888, 088-259-1280
โทรสาร. : 053-750-877
อีเมล์ : pitisuksaschool@gmail.com

 

ชื่อ *
ชื่อ